Benjamin Ludwig

O autorovi

Benjamin Ludwig sa celý život venuje výučbe angličtiny a kreatívneho písania. Má titul magistra humanitných vied z anglického jazyka a titul magistra múzických umení z písania. S manželkou sa už krátko po svadbe stali pestúnmi a osvojili si autistického dospievajúceho. Vo svete Ginny Moonovej je jeho prvý román, sčasti inšpirovaný rozhovormi s ostatnými rodičmi počas basketbalových tréningov na Špeciálnej olympiáde. Ludwig sa pasoval za hovorcu a zástancu tých, čo majú v našej spoločnosti iba nepatrný hlas – dospievajúcich so špeciálnymi potrebami. S rodinou žije v štáte New Hampshire.

Naše ďalšie projekty

Booksite.sk