Národnostný atlas Slovenska

Autor Kolektív autorov

Národnostný atlas Slovenska vypĺňa medzeru v poznaní rozmiestnenia príslušníkov národnostných menšín na území Slovenska v širších, najmä historických súvislostiach a v časovo vymedzených väčších obdobiach. Národnostný atlas Slovenska je rozdelený na štyri časti. Prvá časť sa zaoberá vývinom odborného záujmu o národnostnú štruktúru obyvateľstva Slovenska od konca 18. po začiatok 21. storočia. Prináša základné informácie o predštatistických prameňoch, najmä o topografických lexikónoch, ktoré vznikali koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia. Druhá časť atlasu sa týka kartografického zobrazenia národnostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska. Obsahuje mapy s kartograficky spracovanými údajmi zo sčítaní obyvateľstva z rokov 1880 až 2011, spolu 14 sčítaní. Každé sčítanie je zobrazené na jednej väčšej a dvoch menších mapách. Väčšia mapa zobrazuje národnostnú štruktúru Slovenska na úrovni obcí, s výnimkou roku 1961. Menšie mapy zachytávajú národnostnú štruktúru na úrovni miest a súdobých okresov. Výsledky sčítania za celé územie Slovenska sú prezentované na samostatnom štruktúrovanom kruhovom grafe. Mapy a graf sprevádza text, ktorý obsahuje súhrnné číselné výsledky sčítania za celé územie Slovenska vrátane tých údajov, ktoré nie sú prezentované na mapách. Tretia časť atlasu je pokusom na malom priestore na základe historických prameňov, právnych predpisov a zákonov i štatistických dát predstaviť národnostný obraz Slovenska od príchodu Slovanov na naše územie až po súčasnosť. Štvrtou časťou atlasu je štatistická príloha s výsledkami zo sčítaní za roky 1880 až 2011 na úrovni súdobých okresov.

 • Žáner: Dejiny, Lexikóny,encyklopédie
 • Jazyk: SK
 • Vydavateľ: Dajama
 • Väzba: Knihy viazané
 • Formát: 210 × 310 mm
 • Hmotnosť: 550 g
 • Počet strán: 54
 • Vydanie: 2015/11
 • Poradie vydania: 1.
 • ISBN: 978-80-8136-053-4
 • EAN: 9788081360534

Súvisiace články

SPOZNAJTE SLOVENSKO VĎAKA JEDINEČNÝM ATLASOM

Páči sa Vám táto kniha? Zdieľajte ju!

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Národnostný atlas Slovenska

Komentáre

blog comments powered by Disqus

Naše ďalšie projekty

Booksite.sk