Robert Wittman

O autorovi

Robert K. Wittman v rámci FBI založil tím na stíhanie zločinov v oblasti umenia a bol aj celoštátnym expertom FBI na zločiny týkajúce sa kultúrneho dedičstva. Je autorom bestsellera New York Times s názvom Priceless: How I Went Undercover to Rescue the World’s Stolen Treasures (Nevyčísliteľné hodnoty: Ako som v utajení zachránil svetoznáme ukradnuté umelecké diela) a predsedom spoločnosti Robert Wittman, Inc.

Naše ďalšie projekty

Booksite.sk